Hagræn áhrif

„Þrátt fyrir krefjandi tíma skapaði Bláa Lónið hlutfallslega meiri virðisauka fyrir samfélagið en árið á undan“

Hagræn áhrif Bláa Lónsins eru mikil hvort sem litið er til þjóðarbúsins almennt eða nærsamfélagsins sérstaklega. Þrátt fyrir Covid-19 nam beint efnahagslegt framlag fyrirtækisins vel umfram heildarveltu þess í fyrra. Skattspor fyrirtækisins nam 2,2 milljarða króna árið 2020, auk þess sem það veitti um 72 milljónum króna í styrki til samfélagsins á þessum erfiðu tímum.

Bláa Lónið leggur mikið upp úr því að eiga viðskipti við nærsamfélagið og kaupir t.a.m. nær alla ferskvöru af birgjum í nágrenninu. Þá leggur Bláa Lónið áherslu á að styðja við fjölbreytt verkefni er snúa að íþrótta- og æskulýðsmálum, menningar-, heilbrigðis og umhverfismálum almennt.

Virðisauki

Virðisauki samfélagsins af rekstri Bláa Lónsins er afar mikill. Í heildina nam efnahagslegt framlag félagsins 145% af veltu þess á síðasta ári, en árið þar á undan var það 111% og jókst því um 34% milli ára.

Tekjur félagsins drógust saman um 70% árið 2020 vegna Covid-19 og nauðsynlegra sóttvarnaraðgerða. Í heild sinni var rekstrarkostnaður og launakostnaður fyrir árið 2020 hærri en sem nam tekjum.

Bein efnahagsleg verðmæti í milljónum króna* 2020 2019 % Vöxtur 2019-2020
TEKJUR 5.074 17.142 – 70%
REKSTRARKOSTNAÐUR** 2.872 5.311 – 46%
LAUN OG LAUNAT. GJÖLD 4.146 7.122 – 42%
ARÐGREIÐSLUR TIL HLUTHAFA 0 4.119 – 100%
GREIDDUR VIRÐISAUKASKATTUR 168 1.353 – 88%
FASTEIGNAGJÖLD 116 86  35%
TEKJUSKATTUR 0 791 – 100%
STYRKIR TIL SAMFÉLAGINS 72 159 – 55%
SAMTALS EFNAHAGSLEGT FRAMLAG 7.374 18.943 – 61%
EFNAHAGSLEGUR ÁVINNINGUR – 2.300 -1.801   28%
HLUTFALL EFNAHAGSLEGS FRAMLAGS AF TEKJUM 145% 111%  34%

* Meðalgengi EUR/ISK = 154,52
** Án afskrifta

Sterkara samfélag

Bláa Lónið styður við samfélagið með því að styrkja mörg fjölbreytt verkefni sem snúa meðal annars að íþrótta- og æskulýðsmálum í heimabyggð, sem og menningar-, heilbrigðis- og umhverfismálum almennt. Fyrirtækið hefur til margra ára boðið Íslendingum upp á húðmeðferðir í lækningaskyni, meðferðargestum og ríkinu að kostnaðarlausu.

Á árinu 2020 veitti Bláa Lónið meira en 72 milljónum í styrki til samfélagsins í íþróttastarf, lýðheilsumál, menningarmál, fræðslu- og samfélagsverkefni.

Á meðal þeirra sem fengu styrki voru: Krabbameinsfélagið með sölu á varasalva í Bleikum október og sturtusápu í Mottumars, íþróttafélög á Reykjanesi, Reykjanes Geopark, Forskot og kylfingurinn Ólafía Þórunn Kristinsdóttir.

Nærsamfélagið = Reykjanesið: Grindavík, Reykjanesbær, Suðurnesjabær, Vogar
Fjærsamfélagið = Allir aðrir sem búsettir eru annars staðar en á Reykjanesi

Hagsmunir samfélagsins

Bláa Lónið vex með samfélaginu og samfélagið með fyrirtækinu.

Jákvæð áhrif af rekstri Bláa Lónsins fara víða en góð rekstrarafkoma skilar sér ávallt til samfélagsins í heild sinni en ekki hvað síst til nærsamfélagsins. Bláa Lónið verslaði til að mynda vörur og þjónustu af birgjum fyrir um tvo milljarða króna á síðasta ári. Þar af áttu 25% viðskiptanna sér stað innan nærsamfélagsins sem er Reykjanesið: Grindavík, Reykjanesbær, Vogar, Sandgerði, Garður og Keflavíkurflugvöllur.

Þjónustumiðstöðin Reykjanes ehf. stefnir að sjálfbærni

Samningur ríkir milli Bláa Lónsins og Reykjanes Unesco Global Geopark um aukið samstarf Jarðvangsins og sveitarfélaganna fjögurra sem eru innan hans um uppbyggingu á svæðinu. Að frumkvæði Bláa Lónsins var hafist handa við að bæta aðstöðu við Reykjanesvita. Það er gert undir merkjum félags í meirihlutaeigu Bláa Lónsins; Þjónustumiðstöðin Reykjanes ehf.

Á meðan hugað er að varanlegri aðstöðu þjónustumiðstöðvar, var á árinu komið fyrir salernisaðstöðu í húsi við vitann sem er í umsjá Hollvinasamtaka Reykjanesvita. Reykjanesbær tengdi vatn að húsinu og Vegagerðin tók að sér að lagfæra Reykjanesvitaveginn. Starfsmaður á vegum Bláa Lónsins gætir einnig að umhverfisþáttum á svæðinu í góðu samstarfi við stjórnendur Jarðvangsins. Allt þetta samstarf lofar góðu.

Nú er unnið að nánari staðsetningu fyrirhugaðs þjónustuhúss, þarfagreiningu og grunnteikningum. Þá er unnið að betri merkingum svæðisins í samræmi við samstarfssamninginn.

Það er ætlan Bláa Lónsins að verkefni þetta verði sjálfbært þannig að framtíðararður af starfseminni verði að fullu nýttur til verndar og viðhalds umhverfis Reykjaness. Markmiðið er að vinna að bestu aðferðum til uppbyggingar í sátt við náttúru, bæta þekkingu, viðhorf og verndarstöðu jarðminja á svæðunum, hvetja til nýjunga í náttúrutengdri sköpun og draga fram og viðhalda menningararfleifð svæðanna.

Start typing and press Enter to search