Umhverfi

„Sjálfbærni er uppspretta og kjarni Bláa Lónsins.”

Bláa Lónið uppfyllir ávallt íslensk lög og reglugerðir og leitar stöðugt nýrra leiða til að draga úr neikvæðum áhrifum rekstursins á umhverfið, bæði í nærsamfélaginu og á heimsvísu. Verndun náttúrunnar í nærumhverfi í samstarfi við önnur fyrirtæki og samtök skilar auknum verðmætum til nærsamfélagsins og viðheldur sjálfbærri þróun Bláa Lónsins.

Sjálfbær rekstur

Geocycle

Uppruna Bláa Lónsins má rekja til jarðsjávar sem tekinn er úr jarðlögum um 2.000 metrum undir yfirborði hraunsins sem umlykur rekstur fyrirtækisins. Jarðsjórinn er samsettur úr 2/3 sjó og 1/3 ferskvatni og er um 240°C heitur við upptöku. Jarðsjórinn er ríkur af steinefnum og salti og samsetning hans gerir hann einstakan á sinn hátt. Til að mynda er það útfelling á kísli í jarðsjónum sem gefur lóninu sinn heimsþekkta bláa lit. Þessi vökvi myndar einnig með sér einstakt lífríki þar sem blágrænir þörungar hafa blómstrað við kjöraðstæður. Áralangar vísindarannsóknir á þessum þörungi og eiginleikum lónsins hafa sýnt fram á undraverðan lækningamátt þess, bæði hvað varðar meðferð við psoriasis og einnig virkni gegn öldrun húðarinnar.

Hráefni og umbúðir

Bláa Lónið Heilsuvörur ehf. framleiðir hágæðahráefni í húðvörulínu Bláa Lónsins með því að fullnýta jarðsjó, sem er endurnýjanleg og sjálfbær auðlind og rækta blágræna þörunga. Nýjar umhverfisvænni umbúðir eru væntanlegar á markað 2021 gerðar að mestu úr endurvinnanlegum efnum, þá aðallega áli og gleri í stað plastumbúða. Allur pappír sem notaður er í umbúðir kemur frá ábyrgri skógrækt og er FSC (Forest Stewardship Council) vottaður. Stöðugt er unnið að minni sóun í rekstri með því að draga úr magni umbúða og velja fjölnota fram yfir einnota. Ef ógerlegt er að velja fjölnota umbúðir eru endurvinnanlegar umbúðir valdar.

COSMOS

COSMOS (COSMetic Organic and natural Standard) er snyrtivörustaðall með ríka áherslu á umhverfisvernd í framleiðsluháttum snyrtivara, allt frá ábyrgri nýtingu auðlinda, til notkunar umhverfisvænna umbúða og þrifefna, ásamt því að tryggja bestu gæði innihaldsefna í snyrtivörum með velferð neytenda og náttúrunnar í huga.

Orka

Raf- og varmaorkunotkun Bláa Lónsins er öll frá nærliggjandi jarðvarmaveri og er fullkomlega endurnýjanleg og sjálfbær. Orkunotkun hefur aukist síðastliðin ár með tilkomu nýrra rekstrareininga, Retreat Hotels, Retreat Spa, Moss Restaurant, Spa Restaurant og nýs þvottahúss. Orkunotkun minnkaði þó töluvert árið 2020 vegna lokana í marga mánuði. Orkunotkun á hvern gest hefur að sama skapi aukist vegna fækkunar gesta í tengslum við sóttvarnarákvæði vegna Covid-19. Með áframhaldandi bestun í rekstri stefnir fyrirtækið að því að hámarka nýtni þessara orkustrauma á næstu árum.

Orkunotkun

Heitavatnsnotkun

EININGAR BLÁA LÓNSINS ORKUNOTKUN* 2020 HEITAVATNSNOTKUN** 2020
ÞRÓUNARSETRIÐ 311.699 11.059
SILICA HOTEL 174.928 31.621
BLUE LAGOON & RETREAT HOTEL 3.023.730 232.359
LAUNDRY HOUSE & STOREHOUSE 653.075 5.453
TOTAL 4.163.432 280.492

*in kWh – ** in m3

Vatn

Fullnýting auðlindastrauma er það sem einkennir rekstur og vörur Bláa Lónsins. Það er hluti af stefnu fyrirtækisins að hámarka nýtingu jarðsjávar og annarra auðlindastrauma til að skapa einstaka upplifun og náttúruleg verðmæti. Notkun jarðsjávar síðastliðin ár hefur ekki aukist þrátt fyrir tilkomu nýrra rekstrareininga með nýjum baðlónum. Ástæðan er bestun viðhaldssviðs fyrirtækisins á nýrri dælustöð sem tekin var í notkun árið 2016 til að jafna flæði og hitastýringu í lónunum. Samdráttur í notkun jarðsjávar og annars vatns er í beinum tengslum við samdrátt í rekstri vegna heimsfaraldurs. Þá hafði fækkun gesta sömuleiðis áhrif á notkun á hvern gest. Allar byggingar þurfa þó lágmarksnotkun auðlinda til að rýra ekki ástand eða virði þeirra.

Notkun á köldu vatni

Notkun á jarðsjó

Kolefnisjafnað umhverfisspor

Losun gróðurhúsalofttegunda

Loftslagsbreytingar og hlýnun jarðar er stærsta ógn og áskorun í umhverfismálum sem mannkynið þarf að kljást við í dag. Sú ábyrgð sem fylgir þeirri áskorun liggur á herðum okkar allra og axlar Bláa Lónið ábyrgð sína í þeim efnum. Fjöldi umbótaverkefna síðastliðinna ára hefur skilað árangri í að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda en með tilkomu nýrra rekstrareininga hefur heildarlosunin aukist. Stærsti áhrifavaldurinn þar er dótturfélag Bláa Lónsins, Destination Blue Lagoon.

Mikill samdráttur varð í losun gróðurhúsalofttegunda árið 2020 sem afleiðing heimsfaraldursins. Flugferðum starfsfólks, rútuferðum og bílferðum fækkaði og orkunotkun dróst saman. Þessi samdráttur er ekki varanlegur en mikilvægt er að draga lærdóm af þeim lausnum sem urðu til í ástandinu og hvað við getum gert til að eitthvað af þessum samdrætti viðhaldist.

Árið 2020 var megináhersla fyrirtækisins að besta rekstur búnaðar og verkferla til að hámarka nýtingu og draga úr sóun. Til dæmis var dregið úr notkun handklæða með því að endurskipuleggja afhendingu þeirra. Fleiri umbótaverkefni verða tekin fyrir árið 2021 til að draga enn frekar úr losun gróðurhúsalofttegunda.

Kolefnisjöfnun

Bláa Lónið stefnir að því að geta boðið viðskiptavinum sínum kolefnisjafnaða upplifun í formi þjónustu og vara. Fyrirtækið er í samstarfi með Kolvið varðandi kolefnisjöfnun á allri losun Bláa Lónsins ár fyrir ár. Kolefnisjöfnunin fyrir árið 2020 náði til raforku, varmaorku, eldsneytisnotkunar bíla Bláa Lónsins, losunar vegna úrgangs, flugferða starfsfólks, rútuferða starfsfólks og rútuferða gesta með Destination Blue Lagoon.

Árið 2020 var heildarlosun gróðurhúsalofttegunda frá Bláa Lóninu 783 tonn CO2eq og munu Kolviður og Skógræktarfélag Íslands því gróðursetja 7.830 tré til að kolefnisjafna þá losun.

Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda

2019 2020
LOSUN GRÓÐURHÚSALOFTTEGUNDA 1.790 Tonn CO2eq 783 Tonn CO2eq
KOLEFNISBINDING 1.790 Tonn CO2eq 783 Tonn CO2eq
GRÓÐURSETT TRÉ 17.900 7.830

Í átt að hringrásarhagkerfi

Úrgangsmál

Samfélag án sóunar eru einkunnarorð Bláa Lónsins í umhverfismálum og markmið Auðlindagarðsins í nýtingu auðlindastrauma. Með rekstri Bláa Lónsins fylgja ýmsir hrakstraumar sem fyrirtækið vinnur jafnharðan í að flokka og aðgreina til endurnýtingar eða endurvinnslu. Árið 2020 var endurvinnsluhlutfallið 29%. Fyrirtækið stefnir þó að aukinni flokkun og að ná endurvinnsluhlutfallinu yfir 45%, en vegna fækkunar gesta og takmarkana í rekstri náðist ekki það markmið. Magn úrgangs lækkaði þó um 66% og kom mest til vegna framkvæmda og endurbóta á athafnasvæði Bláa Lónsins.

Pappír

Allur pappír sem fyrirtækið kaupir inn er PEFC eða FSC vottaður, þ.e. framleiðandinn stundar ábyrga nýtingu og ræktun skóga. Árið 2020 voru prentuð 54% færri A4 blöð samanborið við árið á undan og 73% færri blöð en á síðastliðnum fimm árum. Þennan árangur má rekja til margra umbóta innan fyrirtækisins eins og rafrænna undirskrifta og aukinnar notkunar skýjalausna. Þennan mikla samdrátt má einnig rekja til þess að starfsfólki fækkaði í fyrirtækinu síðla árs. Fyrirtækið býður nú viðskiptavinum sínum einungis pappapoka og fjölnotapoka til sölu, til að draga úr óþarfa sóun. Fjöldi seldra pappapoka dróst saman um 24% en fjöldi seldra fjölnotapoka jókst um 34% árið 2020 borið saman við árið á undan.

Prentun á A4 pappír

Fjöldi kassarúllla

Vottanir

COSMOS APPROVED Hráefni

Árið 2020 fengu virku hráefnin okkar, sem eiga uppruna sinn í jarðsjó Bláa Lónsins og gegna lykilhlutverki í Blue Lagoon Skincare húðvörunum, vottun sem COSMOS approved hráefni, útgefið af hinum virta úttektaraðila ECOCERT. Bláa Lónið hefur ávallt lagt ríka áherslu á að bjóða húðvörur í hæsta gæðaflokki sem samræmast kröfum neytenda um umhverfisvænar vörur og er COSMOS approved vottunin mikilvæg viðurkenning fyrir okkar einstöku hráefni og vinnsluaðferðir.

COSOMS NATURAL CERTIFIED vörur 

Árið 2020 fengum við BL+ by Blue Lagoon Iceland húðvörurnar, BL+ The Serum og BL+ Eye Serum vottaðar COSMOS NATURAL af ECOCERT Greenlife. Vottunin tryggir að innihaldsefni húðvaranna sé af endurnýjanlegum og ábyrgum uppruna og séu einnig rekjanleg, vegan og laus við erfðabreyttar lífverur og gerviefni.

Góðir Framleiðsluhættir

Árið 2020 hlaut Bláa Lónið Heilsuvörur ehf. gæðavottun á framleiðslu snyrtivara (ISO 22716 Snyrtivörur – góðir framleiðsluhættir GMP) frá British Standards International á Íslandi fyrir hráefnaframleiðslu sína sem fer fram í Rannsókna- og þróunarsetri Bláa Lónsins. Staðallinn leiðbeinir um góða framleiðsluhætti á snyrtivörum sem tryggja gæði í framleiðslu, stýringu, rekjanleika og dreifingu varanna. Staðallinn endurspeglar þá skuldbindingu okkar til viðskiptavina að tryggja ávallt gæði og öryggi húðvara okkar.

bsi_ist85_2012-002

ÍST85: Jafnlaunakerfi

Árið 2018 hlaut Bláa Lónið vottun á jafnlaunakerfi fyrirtæksins í samræmi við ÍST85:2012 af hendi BSI á Íslandi. Með því að uppfylla kröfur þessa staðals tryggir fyrirtækið enn frekar launajafnrétti kynjanna á vinnustaðnum og að allir fái sömu laun, kjör og réttindi fyrir sömu eða jafnverðmæt störf óháð kyni, kynþætti eða öðrum órökstuddum viðmiðum.

bsi-assurance-mark-iso-9001-2015

ISO 9001: Alþjóðleg vottun á gæðakerfi fyrirtækja

Árið 2017 fékk Bláa Lónið Heilsuvörur ehf. (BLH) ISO 9001 gæðavottun frá BSI á Íslandi á rekstri sínum. Félagið hefur haldið áfram vegferð sinni til stöðugra umbóta og árið 2019 var vottunin útvíkkuð til að ná einnig yfir framleiðslu á matarsalti og tei.

Vakinn: Íslensk vottun fyrirtækja í ferðaþjónustu

Bláa Lónið hefur verið með vottun frá Vakanum síðan 2014 fyrir baðlónið, veitingarekstur Lava Restaurant og Café. Ferðamálastofa hefur séð um þessar vottanir frá upphafi en hafa nú úthlutað úttektum til viðurkenndra vottunaraðila. Árið 2019 var fyrirtækið vottað af BSI á Íslandi og vottunin var útvíkkuð með gullmerki í umhverfismálum; fimm stjörnu superior vottun á Retreat Hotel og fjögurra stjörnu superior vottun á Silica Hotel. Þessar vottanir staðfesta þá framúrskarandi þjónustu og aðstöðu sem Bláa Lónið býður upp á.

Bláfáni: Alþjóðleg vottun á öryggi og hreinlæti baðstranda

Bláa Lónið hefur viðhaldið Bláfánanum frá upphafi þegar Landvernd tók hann upp hér á landi árið 2002. Úttektirnar eru nú framkvæmdar af óháðri vottunarstofu, Túni ehf. Bláa Lónið hlaut vottun árið 2020, rétt eins og fyrri ár. Táknræni Blái fáninn er ein þekktasta viðurkenning heims fyrir strendur, smábátahafnir og sjálfbæra ferðamennsku. Til að geta fengið Bláfánann þarf að uppfylla og viðhalda fjölda strangra umhverfis-, mennta-, öryggis- og aðgengisviðmiða.

Start typing and press Enter to search